top of page
  • storno rezervace 24h před výpůjčkou je účtováno v plné výši a to včetně případné dopravy pokud již byla realizována

  • storno rezervace do 3 dnů před výpůjčkou včetně dne výpůjčky je 50% ceny

  • storno 7 dnů před výpůjčkou včetně dne výpůjčky je 25%

  • storno 14 dnů před výpůjčkou včetně dne výpůjčky je 15%

V případě nepřízně počasí v den výpůjčky nemá tato skutečnost žádný vliv na storno podmínky rezervací.

Změny rezervací v případě snížení počtu dnů výpůjčky na které bylo zapůjčované vybavení rezervováno se řídí stejnými výše uvedenými storno podmínkami.

Storno podmínky rezervací

Předběžnou rezervací se rozumí rezervace přes rezervační formulář na našem webu (tato je zcela nezávazná)

Závaznou rezervací se rozumí potvrzená rezervace dle emailové komunikace po předběžné rezervaci přes rezervační formulář. Při výpůjčce dlouhodobější nebo pěti a více kol je obvykle požadována platba předem na náš bankovní účet. V případě, že platba nebyla doručena na náš účet, je v takovém případě rezervace považována vždy za nezávaznou a vybavení může být zapůjčeno jinému zákazníkovi.

Předběžná rezervace přes rezervační formulář na našem webu je zcela nezávazná

Storno rezervace se rozumí emailem zaslaná informace o zrušení rezervace na rentbike@email.cz

bottom of page